Media Berbagi

SUCIKAN HARTA DENGAN ZAKAT

Rp 0

Donasi Terkumpul

∞ hari

Sisa hari

Logo BMH

BMH Sulbar

Penggalang Dana

Deskripsi

Zakat itu mensucikan harta, zakat itu menentramkan jiwa dan juga menyempurnakan agama kita.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At Taubah: 103)

Mari sambut Hari Idul fitri dengan pribadi yang suci. Namun tidak hanya jiwa, harta juga harus disucikan karena di dalam harta yang kita miliki terdapat “kekotoran”.

Kewajiban zakat sangat mendasar, bahkan termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat berasal dari kata “zakaa” yang berarti suci, baik, berkah, dan tumbuh. Maka, zakat berfungsi untuk membersihkan harta kita dari “kekotoran” yaitu bagian yang sebenarnya bukan milik kita, melainkan milik para “Mustahiq”.

Hanya dengan menyisihkan 2,5% dari harta yang kita miliki, kita akan terhindar dari dosa akibat memakan hak orang lain. Dengan begitu, harta kita akan menjadi berkah dan menumbuhkan kehidupan yang layak bagi saudara kita

Zakat Anda dapat disalurkan melalui:

? Rekening Donasi an. Baitul Maal Hidayatullah

? MANDIRI : 170-00-0399213-2
? BSM : 710-906-7312
? BRI  : 0218-01-003520-53-5
? SULSELBAR SYARIAH  : 540-261-000005050-9
? MUAMALAT  : 891 0055 503

Mohon konfirmasi melalui ,http://bit.ly/WACenterBMH agar kepedulian anda segera kami sampaikan.Mari sucikan diri dan harta dengan berzakat!

Kabar terbaru

Kabar Terbaru

Belum ada kabar terbaru di program ini

Donatur

Donatur

Jadilah donatur pertama di program ini

Fundraiser

Donatur

Ayo ikutan berkontribusi pada program ini dengan menjadi fundraiser